ONLINE PRIJAVA
Naši certifikati se upisuju u radničku knjižicu Engleski jezik Njemački jezik ECDL Osnovna obuka AutoCAD Consulting ISO i CE Evropski certifikat za komercijaliste - GCL Iznajmljivanje sale za seminare

OBAVIJEST!!!

- OBAVJEŠTAVAMO VAS DA BHM POČINJE SA RADOM 29.08.2016.
- NOVI CIKLUS KURSEVA POČINJE POČETKOM SEPTEMBRA.
- MOŽETE SE PRIJAVITI NA KURS NJEMAČKOG I ENGLESKOG JEZIKA.

Prijave lično ili putem telefona 032/440-080, 032/440-081.

NJEMAČKI JEZIK

- STANDARDNI KURS - 2-3 puta sedmično u terminima od 17 i 19 sati.
- INTENZIVNI KURS - 4 puta sedmično u dnevnom terminu od 13 sati
- NAREDNI TERMIN ZA POLAGANJE ISPITA GOETHE INSTITUTA JE 30.11.2016.

Prijave lično ili putem telefona 032/440-080, 032/440-081.

ENGLESKI JEZIK

- STANDARDNI KURS - 2 puta sedmično u terminima od 17 i 19 sati.

Prijave lično ili putem telefona 032/440-080, 032/440-081.

NOVOSTI

Zaposlenici Evropske komisije stekli ECDL certifikate

Brisel, oktobar 2016.

Zaposlenici u Direkciji Evropske komisije za istraživanje i inovacije stekli su ECDL certifikate, koji potvrđuju njihove digitalne vještine, na ceremoniji kojoj su prisustvovali Direktor ECDL Fondacije Damien O'Sullivan i Zamjenik direktora Direkcije za istraživanje i razvoj Patrick Child...

PROČITAJ VIŠE


ENGLESKI JEZIK

Za obuku iz engleskog jezika Škola Stranih Jezika kreirala je 10 zasebnih kurseva...

Pročitaj više

NJEMAČKI JEZIK

Za obuku iz njemačkog jezika Škola Stranih Jezika kreirala je 6 zasebnih kurseva...

Pročitaj više

ITALIJANSKI JEZIK

Za učenje italijanskog jezika organizujemo nekoliko komunikacionih kurseva...

Pročitaj više

ECDL

ECDL program je jedinstveni i usaglašeni evropski program koji se sastoji iz 7 modula...

Pročitaj više

AutoCAD

AutoCAD je najšire korišteni program za modeliranje i crtanje tehničkih nacrta ...

Pročitaj više

OSNOVNA OBUKA

Osnovni pojmovi, pojam i karakteristike hardvera i softvera, vrste memorija...

Pročitaj više

GCL

GCL - program certifikacije je jedinstvena provjera komerci-jalnih i poslovnih vještina...

Pročitaj više

Menadžeri kvaliteta

Obuka za implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Pročitaj više